PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 326 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Gimnazjum Nr 37, Kraków Os. Złotego Wieku 36

Obwodowa komisja wyborcza numer 326 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Zbigniew Pieprzycki Przewodniczący komisji
Sabina Nowotna Zastępca przewodniczącego komisji
Małgorzata Janczur Członek komisji
Katarzyna Kostek Członek komisji
Maria Kruszec Członek komisji
Krzysztof Małaczek Członek komisji
Iwona Marczyńska-Barć Członek komisji
Anna Zapart Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Osiedle Złotego Wieku od 33 do 52