PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Wojcieszków Urząd Gminy w Wojcieszkowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Antonina Wójcik Przewodniczący komisji
Małgorzata Żendełek Zastępca przewodniczącego komisji
Grażyna Błażejczyk Członek komisji
Renata Burdach Członek komisji
Katarzyna Jodełka Członek komisji
Barbara Józwik Członek komisji
Lilla Polak Członek komisji
Ryszard Rzewuski Członek komisji
Wioleta Strzyżak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Bystrzyca, Glinne, Helenów, Marianów, Nowinki, Otylin, Wojcieszków, Wola Bobrowa, Zofijówka, Wola Burzecka