PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 280 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 47, Kraków Myśliwska 64

Obwodowa komisja wyborcza numer 280 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Sławomir Mara Przewodniczący komisji
Katarzyna Polaszczyk Zastępca przewodniczącego komisji
Urszula Boduch Członek komisji
Krzysztof Grabowski Członek komisji
Grażyna Helena Ligęza Członek komisji
Andrzej Podsiadło Członek komisji
Przemysław Soczawa Członek komisji
Michał Tomczyk Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Gumniska, Księdza Stoszki, Lasówka, Myśliwska (bez parzystych od 70 do 78), Przewóz nieparzyste od 1 do 43, 53, 55 i parzyste od 2 do 36, Saska parzyste, Szczecińska, Szczygla, Zadworze