PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Limanowa (Budynek po zlikwidowanej szkole filialnej), Stare Rybie 9

Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Teresa Wilczek Przewodniczący komisji
Agata Kaciczak Zastępca przewodniczącego komisji
Dariusz Dutka Członek komisji
Ilona Furtak Członek komisji
Józef Kosiarski Członek komisji
Stanisława Koza Członek komisji
Wiesław Skrzekut Członek komisji
Marta Wilczek Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo - Stare Rybie