PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 206 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 147, Kraków Zbydniowicka 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 206 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Grzegorz Twardosz Przewodniczący komisji
Aneta Kuzon Zastępca przewodniczącego komisji
Katarzyna Cieślik Członek komisji
Jadwiga Faliszek Członek komisji
Irena Orzechowska Członek komisji
Anna Radłowska Członek komisji
Anna Rogala Członek komisji
Jerzy Świdziński Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Gołąba, Lei, Matematyków Krakowskich parzyste od 26 i nieparzyste od 57, Opiala, Szarskiego, Zbydniowicka