PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Bolesław Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Jolanta Wyrzychowska Przewodniczący komisji
Janusz Fic Zastępca przewodniczącego komisji
Joanna Cebula Członek komisji
Mariusz Kałkus Członek komisji
Dominika Matyja Członek komisji
Weronika Piekoszewska Członek komisji
Elżbieta Pietracha Członek komisji
Mieczysława Suwalska Członek komisji
Lena Zięba Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Bolesław, Hutki