PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 205 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Stowarzyszenie Rajska-Szkoła Kraków ul. Tuchowska 113

Obwodowa komisja wyborcza numer 205 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Dorota Pituła Przewodniczący komisji
Marcin Szymczyk Zastępca przewodniczącego komisji
Anna Hołczyńska Członek komisji
Dorota Kolanowska Członek komisji
Tomasz Kotecki Członek komisji
Małgorzata Mielnicka Członek komisji
Tomasz Młyńczak Członek komisji
Barbara Rossmanith-Świdzińska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Bełzy, Do Luboni od 61, Droga Rokadowa, Gdowska, Golkowicka, Grawerska, Kenara nieparzyste od 1 do 35, 35 a, parzyste od 2 do 18, Kuryłowicza nieparzyste od 1 do 69, parzyste od 2 do 50, Landaua nieparzyste, Matematyków Krakowskich nieparzyste od 1 do 27,27a, Miarowa nieparzyste od 37 i parzyste od 28, Na Pokusie, Nad Fosą, Orszańska, Osterwy nieparzyste od 21 i parzyste od 18, Rytownicza, Szczawnicka, Tuchowska nieparzyste od 39 i parzyste od 44