PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Oświęcim Szkoła Podstawowa w Babicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Zofia Rydzoń Przewodniczący komisji
Michał Smętek Zastępca przewodniczącego komisji
Sebastian Adamczyk Członek komisji
Sabina Błędzińska Członek komisji
Zofia Hilarowicz Członek komisji
Ewa Kielar Członek komisji
Dorota Podbiał Członek komisji
Elżbieta Rodak Członek komisji
Żaneta Zając Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Babice