PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Precinct address

City Address
gm. Chrzanów Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chrzanowie, ul.Pogorska 8c

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Commission members

Given name and family name Role
Sławomir Czapiński Commission chair
Danuta Lach Commission vicechair
Janina Grącka Commission member
Wiesława Kasperkiewicz Commission member
Jarosław Kocot Commission member
Marian Likus Commission member
Aneta Nowak Commission member
Martyna Ogorzała Commission member
Beata Roczniewska Commission member

Precinct boundaries

Go to top ul. Harnes, Profesora Krawczyńskiego, Oczkowskiego, Pogorska, Urbańczyka