PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Kamienica Szkoła Podstawowa, Zasadne

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Marcin Olchawa Przewodniczący komisji
Iwona Zasadni Zastępca przewodniczącego komisji
Maria Małgorzata Cedzidło Członek komisji
Marta Faron Członek komisji
Janina Gierczyk Członek komisji
Krystyna Kurzeja Członek komisji
Stanisław Kuta Członek komisji
Małgorzata Podgórni Członek komisji
Wiesława Wąchała Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo - Zasadne