PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Precinct address

City Address
gm. Barczewo Lokal Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Wrócikowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Commission members

Given name and family name Role
Ewa Kaciuba Commission chair
Mariusz Laska Commission vicechair
Jan Fieodorow Commission member
Elżbieta Mackiewicz Commission member
Mariola Katarzyna Pomorska Commission member
Mariusz Sawoń Commission member
Marzenna Siemiątkowska Commission member
Anna Maria Tołkacz Commission member
Aneta Wiśniewska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Mokiny - miejscowości: Mokiny, Sapuny Sołectwo Bark - miejscowości: Bark, Gaj Sołectwo Skajboty Sołectwo Wrócikowo