PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 260 - Precinct address

City Address
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 117, Kraków Kurczaba 15

Obwodowa komisja wyborcza numer 260 - Commission members

Given name and family name Role
Anna Siara Commission chair
Daniel Olcoń Commission vicechair
Maciej Bobrek Commission member
Krystyna Czerwińska Commission member
Ewa Kuderska Commission member
Anna Narożniak Commission member
Grażyna Potoczek Commission member
Irena Szydłak Commission member
Urszula Wolińska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Teligi parzyste od 8 do 28