PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Oświęcim Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im K.E.N., Oświęcim ul. Obozowa 39

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Piotr Skawiński Przewodniczący komisji
Justyna Wojtyczko Zastępca przewodniczącego komisji
Maciej Łabuzek Członek komisji
Łukasz Neczek Członek komisji
Artur Nowak Członek komisji
Maria Skowron Członek komisji
Eugeniusz Szymeczko Członek komisji
Aneta Wądrzyk Członek komisji
Wioletta Zając Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Aleksandra Orłowskiego