PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Końskie Państwowa Szkoła Muzyczna w Końskich, ul. Majora Hubala Nr 9

Obwodowa komisja wyborcza numer 9 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Barbara Gąszcz Przewodniczący komisji
Grażyna Tokarska Zastępca przewodniczącego komisji
Monika Bartodziej Kwiecińska Członek komisji
Dariusz Bociek Członek komisji
Magdalena Głaz Członek komisji
Lilla Laurman Członek komisji
Stefan Sokołowski Członek komisji
Iwona Strojewska Członek komisji
Zofia Styś Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony miato-ulice: Brzozowa, Kazanowska, Krakowska, Majora Hubala, Miła, Spokojna, Strażacka, 16 Stycznia.