PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Precinct address

City Address
gm. Kęty Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach ul.Beskidzka 98

Obwodowa komisja wyborcza numer 16 - Commission members

Given name and family name Role
Władysława Zaręba Commission chair
Beata Zając Commission vicechair
Mirosław Gawroński Commission member
Katarzyna Luranc Commission member
Dorota Marszałek Commission member
Ewa Pilarczyk Commission member
Agnieszka Skudrzyk Commission member
Sławomir Teda Commission member
Maria Wardyńska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Witkowice