PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Stąporków Przedszkole nr 1 w Stąporkowie, ul. J. Słowackiego 10

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Andrzej Lichosik Przewodniczący komisji
Renata Kurp Zastępca przewodniczącego komisji
Henryk Bartosik Członek komisji
Dariusz Dziubiński Członek komisji
Jadwiga Lar Członek komisji
Teresa Połeć Członek komisji
Sylwester Szymański Członek komisji
Barbara Wojtarek Członek komisji
Halina Zawada Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Miasto Stąporków, ulice: M. Konopnickiej, A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, S. Żeromskiego