PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
m. Zabrze Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Wawrzyńskiej 11

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Iwona, Małgorzata Pyrko Commission chair
Marcelina, Joanna Ostrowska Commission vicechair
Łukasz, Michał Bednarz Commission member
Janusz, Jarosław Falaciński Commission member
Tadeusz, Edward Kolanowski Commission member
Artur, Jerzy Lorentowicz Commission member
Kamila, Maria Puchała Commission member
Wojciech, Piotr Rybarczyk Commission member
Anita Wawroszek Commission member

Precinct boundaries

Go to top Jordana 33-71, Pawłowa, Joliot-Curie, Prusa, Robotnicza