PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 23 - Precinct address

City Address
gm. Trzebinia Wiejski Dom Kultury w Psarach

Obwodowa komisja wyborcza numer 23 - Commission members

Given name and family name Role
Ewa Feliksiak Commission chair
Zbigniew Filipek Commission vicechair
Jolanta Achtelik Commission member
Wiesław Dubas Commission member
Edyta Gąsior Commission member
Ewa Janik Commission member
Paulina Surdziel Commission member
Beata Śmiłek Commission member
Magdalena Żbik Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Psary