PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Pawłów Ośrodek Zdrowia w Krajkowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Maria Gąsior Przewodniczący komisji
Stanisław Śmigielski Zastępca przewodniczącego komisji
Halina Dyk Członek komisji
Wiesława Graba Członek komisji
Andrzej Józef Kaczmarczyk Członek komisji
Edyta Lefek Członek komisji
Agata Pytel Członek komisji
Helena Serwicka Członek komisji
Magdalena Śmigielska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwa: Grabków, Krajków, Łomno, Modrzewie