PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 58 - Precinct address

City Address
m. Chorzów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich, ul. Strzelców Bytomskich 11

Obwodowa komisja wyborcza numer 58 - Commission members

Given name and family name Role
Krzysztof Zawadzki Commission chair
Maria Babczyk–Zdzuj Commission vicechair
Kamil Bielski Commission member
Maria Frankowska Commission member
Anna Korek Commission member
Joanna Kwaśnik Commission member
Małgorzata Nawrot Commission member

Precinct boundaries

Go to top Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich