PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Precinct address

City Address
gm. Przeciszów Szkoła Podstawowa w Piotrowicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members

Given name and family name Role
Tomasz Wójcik Commission chair
Agnieszka Rusin Commission vicechair
Sławomir Drzyżdżyk Commission member
Mirosława Grzybek Commission member
Ewa Matla Commission member
Wioletta Momot Commission member
Ilona Ptaszek Commission member
Kamila Śmiech Commission member
Tadeusz Wójcik Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Piotrowice