PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 29 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Płock Państwowa Szkoła Muzyczna , Płock ul. Kolegialna 23

Obwodowa komisja wyborcza numer 29 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Bożena Jadwiga Morawska Przewodniczący komisji
Andrzej Krzemiński Zastępca przewodniczącego komisji
Iwona Małgorzata Biernat Członek komisji
Zofia Forysiak Członek komisji
Agnieszka Jankowska Członek komisji
Maria Jadwiga Kratkowska Członek komisji
Dominika Piechocka Członek komisji
Anna Stefańska Członek komisji
Grażyna Zys Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Kolegialna, Sienkiewicza (od Tumskiej do Misjonarskiej).