PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Precinct address

City Address
gm. Kolno Lokal w Szkole Podstawowej w Bęsi

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members

Given name and family name Role
Irena Modrzejewska Commission chair
Wacława Kajka Commission vicechair
Anna Drążek Commission member
Konrad Kowalczyk Commission member
Katarzyna Kurstak Commission member
Renata Kuskowska Commission member
Danuta Rucińska Commission member
Marianna Tyc Commission member
Alfreda Zofia Żuk Commission member

Precinct boundaries

Go to top Bęsia, Bocianowo, Górowo, Kruzy, Oterki, Wólka