PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Precinct address

City Address
gm. Trzyciąż Dom Ludowy w Imbramowicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members

Given name and family name Role
Anna Młynarczyk Commission chair
Gabriela Dobiega Commission vicechair
Jacek Bochenek Commission member
Dominika Dybich Commission member
Anna Grzywnowicz Commission member
Iwona Petlic Commission member
Bożena Półtorak Commission member
Iwona Pułtorak Commission member
Mariusz Słaboń Commission member

Precinct boundaries

Go to top Glanów, Imbramowice, Ściborzyce, Małyszyce