PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Bolesław Zakład Opiekuńczo - Leczniczy O.O. Kamilianów w Hutkach

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Martyna Pilarska Przewodniczący komisji
Agnieszka Buczyńska Zastępca przewodniczącego komisji
Marcin Cieślik Członek komisji
Alicja Jędrzejewska Członek komisji
Iwona Kolczyk Członek komisji
Lucyna Stypa Członek komisji
Zbigniew Wyrzychowski Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony