PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Przeciszów Szkoła Podstawowa w Przeciszowie-Podlesiu

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Jan Michałek Przewodniczący komisji
Małgorzata Koza Zastępca przewodniczącego komisji
Katarzyna Cygan Członek komisji
Kinga Knapik Członek komisji
Barbara Kozak Członek komisji
Dorota Kozak Członek komisji
Elżbieta Sanak Członek komisji
Agnieszka Seratowicz Członek komisji
Bożena Spyt Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Las, Przyręb, Podlesie