PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 206 - Precinct address

City Address
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 147, Kraków Zbydniowicka 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 206 - Commission members

Given name and family name Role
Grzegorz Twardosz Commission chair
Aneta Kuzon Commission vicechair
Katarzyna Cieślik Commission member
Jadwiga Faliszek Commission member
Irena Orzechowska Commission member
Anna Radłowska Commission member
Anna Rogala Commission member
Jerzy Świdziński Commission member

Precinct boundaries

Go to top Gołąba, Lei, Matematyków Krakowskich parzyste od 26 i nieparzyste od 57, Opiala, Szarskiego, Zbydniowicka