PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 414 - Precinct address

City Address
m. Kraków Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii oraz Pulmonologii, Kraków Skawińska 8

Obwodowa komisja wyborcza numer 414 - Commission members

Given name and family name Role
Przemysław Żyra Commission chair
Marcin Moskała Commission vicechair
Anna Balasa Commission member
Małgorzata Laszczyk Commission member
Elżbieta Polus Commission member
Katarzyna Tondyra Commission member

Precinct boundaries

Go to top Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii oraz Pulmonologii