PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Precinct address

City Address
gm. Oświęcim Szkoła Podstawowa we Włosienicy

Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members

Given name and family name Role
Tadeusz Ptaszek Commission chair
Wiesława Małgorzata Olejarz Commission vicechair
Jarosław Kołodziej Commission member
Piotr Krajzel Commission member
Szymon Krzemień Commission member
Mieczysław Kubiczek Commission member
Adam Płonka Commission member
Marek Stachura Commission member
Cecylia Stokłosa Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Włosienica