PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Pawłów Szkoła Podstawowa w Radkowicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Zofia Długosz Przewodniczący komisji
Alicja Jarosz Zastępca przewodniczącego komisji
Justyna Bębas Członek komisji
Zbigniew Cioroch Członek komisji
Renata Kaczmarczyk Członek komisji
Lidia Kostrzewa Członek komisji
Dariusz Lichocki Członek komisji
Lucja Tokarska Członek komisji
Łucja Wojciechowska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwa: Świślina, Rzepinek, Radkowice Kolonia, Bronkowice, Radkowice Wieś