PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 370 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 129, Kraków Os. Na Wzgórzach 13a

Obwodowa komisja wyborcza numer 370 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Jadwiga Dymek Przewodniczący komisji
Leszek Płaczek Zastępca przewodniczącego komisji
Grażyna Babicz Członek komisji
Przemysław Błaszczyk Członek komisji
Tomasz Budzyń Członek komisji
Bożena Łukaszek Członek komisji
Justyna Paszyna Członek komisji
Irena Podsiadło Członek komisji
Michał Witek Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Osiedle Na Wzgórzach od 14 do 27