PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Precinct address

City Address
gm. Zator Zespół Szkół Graboszyce

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members

Given name and family name Role
Stanisław Kaczmarczyk Commission chair
Małgorzata Jabcoń Commission vicechair
Przemysław Bendzera Commission member
Anna Botko Commission member
Wiesława Grabowska Commission member
Marta Lasek Commission member
Marzena Lewicka Commission member
Aneta Szewczyk Commission member
Marzena Wiktor Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo: Graboszyce