PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Precinct address

City Address
gm. Barczewo Lokal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members

Given name and family name Role
Iwona Hermańska Commission chair
Alicja Kuhn Commission vicechair
Danuta Alicja Babiarz Commission member
Alicja Monika Domurad Commission member
Elżbieta Łoźna Commission member
Maciej Miłaszewski Commission member
Iwona Przybyłek Commission member
Danuta Steć Commission member
Ewa Szumacher Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Lamkowo - miejscowości: Lamkowo, Lamkówko Sołectwo Radosty