PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Pawłów Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Elżbieta Koprowska Przewodniczący komisji
Anna Cieślik Zastępca przewodniczącego komisji
Urszula Bonia Członek komisji
Jerzy Lipczyński Członek komisji
Teresa Lipiec Członek komisji
Agnieszka Maj Członek komisji
Danuta Nowak Członek komisji
Marian Pożoga Członek komisji
Dorota Ślifirska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwa: Pokrzywnica, Wieloborowice