PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 86 - Precinct address

City Address
m. Zabrze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespolony Szpital Rejonowy, ul. Zamkowa 4

Obwodowa komisja wyborcza numer 86 - Commission members

Given name and family name Role
Jadwiga Anna Nowak Commission chair
Jan Zbróg Commission vicechair
Dorota Ewa Biało Commission member
Bernadeta Teresa Guziel Commission member
Gabriela Maria Lazar Commission member
Małgorzata Maria Pędraś Commission member
Halina Skorek Commission member

Precinct boundaries

Go to top Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespolony Szpital Rejonowy