PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Precinct address

City Address
m. Piekary Śląskie Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, ul. Księdza Ficka 1

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Commission members

Given name and family name Role
Elżbieta Kula Commission chair
Roman Paga Commission vicechair
Ilona Gajda Commission member
Karolina Kuziemska Commission member
Michał Nowak Commission member
Józefina Strączkowska Commission member
Magdalena Tryścień Commission member

Precinct boundaries

Go to top Zakład Opiekuńczo-Leczniczy