PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Precinct address

City Address
gm. Babice Dom Kultury w Jankowicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members

Given name and family name Role
Danuta Figura Commission chair
Anna Skwarło Commission vicechair
Marzena Chełmecka Commission member
Aneta Chrząścik Commission member
Stanisława Kotowska-Mazgaj Commission member
Patrycja Mendela Commission member
Elżbieta Pierzchała Commission member
Magdalena Sroka Commission member
Barbara Taborska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Jankowice