PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
gm. Przeciszów Szkoła Podstawowa w Przeciszowie-Podlesiu

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Jan Michałek Commission chair
Małgorzata Koza Commission vicechair
Katarzyna Cygan Commission member
Kinga Knapik Commission member
Barbara Kozak Commission member
Dorota Kozak Commission member
Elżbieta Sanak Commission member
Agnieszka Seratowicz Commission member
Bożena Spyt Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Las, Przyręb, Podlesie