PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
gm. Jonkowo Szkoła Podstawowa we Wrzesinie

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Regina Subczyńska Commission chair
Wojciech Antoniuk Commission vicechair
Wanda Czajka Commission member
Stanisława Kmiecik Commission member
Wioletta Krystyna Kuczyńska Commission member
Mariusz Stachyra Commission member
Wioletta Szóstek Commission member
Sławomir Wydymus Commission member

Precinct boundaries

Go to top Warkały, Wrzesina, Stękiny, Porbady, Wołowno, (Szelągowo),(Bałąg)