PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Precinct address

City Address
gm. Jonkowo Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie, ul. Lipowa 9

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members

Given name and family name Role
Elżbieta Florkowska Commission chair
Stanisława Lidia Siechodnik Commission vicechair
Szymon Biskupski Commission member
Stanisław Godlewski Commission member
Wiesława Nering Commission member
Katarzyna Polinarska Commission member
Mieczysław Prątnicki Commission member

Precinct boundaries

Go to top Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie, ul. Lipowa 9