PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 320 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 130, Kraków Os. Oświecenia 30

Obwodowa komisja wyborcza numer 320 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Aneta Łuszczkiewicz Przewodniczący komisji
Michał Dudziński Zastępca przewodniczącego komisji
Wiesława Bzibziak Członek komisji
Maria Chałupczak Członek komisji
Justyna Dryla Członek komisji
Tomasz Farny Członek komisji
Maciej Łukasz Grembowski Członek komisji
Agata Krzysiak Członek komisji
Agnieszka Miśkiweicz Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Osiedle Oświecenia od 35 do 40, 43, 44, 46,46a,47