PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Precinct address

City Address
gm. Prochowice Szkoła Podstawowa w Kawicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members

Given name and family name Role
Anna Samborska Commission chair
Barbara Marynowska Commission vicechair
Bogumiła Brzezińska Commission member
Anna Karpicka Commission member
Kamil Kurpiński Commission member
Ewa Małysa Commission member
Sylwia Mikita Commission member
Renata Szydłowska Commission member
Dariusz Szymański Commission member

Precinct boundaries

Go to top Wsie: Kwiatkowice, Rogów Legnicki, Kawice.