PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Precinct address

City Address
gm. Wielgie Dom Pomocy Spolecznej w Nowej Wsi

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members

Given name and family name Role
Krystyna Gozdan Commission chair
Radosław Brzezicki Commission vicechair
Agnieszka Bieńkowska Commission member
Ewa Dynakowska Commission member
Paweł Gabrychowicz Commission member
Iwona Kowalska Commission member
Roman Tomaszewski Commission member
Anna Irena Wawrzyniak Commission member
Jarosław Żołnowski Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Nowa Wieś