PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 414 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii oraz Pulmonologii, Kraków Skawińska 8

Obwodowa komisja wyborcza numer 414 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Przemysław Żyra Przewodniczący komisji
Marcin Moskała Zastępca przewodniczącego komisji
Anna Balasa Członek komisji
Małgorzata Laszczyk Członek komisji
Elżbieta Polus Członek komisji
Katarzyna Tondyra Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii oraz Pulmonologii