PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Osiek Sala WDK w Osieku, 32-608 Osiek ul. Główna 125

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Leszek Radwan Commission chair
Marek Solarz Commission vicechair
Aneta Adamus Commission member
Krystyna Jekiełek Commission member
Anna Kasperczyk Commission member
Bożena Płonka Commission member
Małgorzata Sobecka Commission member
Renata Staroń Commission member
Zofia Walus Commission member

Precinct boundaries

Go to top Wieś Osiek ulice:Akacjowa, Bielańska, Bugaj, Ceglana, Czereśniowa, Działkowa, część ul. Głównej(od nr 2 do nr240 oraz od nr 3 do nr 231), Jazowa, Karolina, Lanckorona, Malinowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Plac Tarniówka, Sadowa, Sobótkowa, Spacerowa, Świerkowa, Talarówka, Wałowa, Włosieńska, część ulicy Zielonej(od nr 1 do 61 oraz od nr 2 do nr 38), Zamkowa, Zaolszynie,