PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
m. Oświęcim Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im K.E.N., Oświęcim ul. Obozowa 39

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Piotr Skawiński Commission chair
Justyna Wojtyczko Commission vicechair
Maciej Łabuzek Commission member
Łukasz Neczek Commission member
Artur Nowak Commission member
Maria Skowron Commission member
Eugeniusz Szymeczko Commission member
Aneta Wądrzyk Commission member
Wioletta Zając Commission member

Precinct boundaries

Go to top Aleksandra Orłowskiego