PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Przemęt Zespoł Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Przemęcie

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Izabela Olekszy Przewodniczący komisji
Władysława Michalska Zastępca przewodniczącego komisji
Ewa Andrzejewska Członek komisji
Cecylia Dziekońska Członek komisji
Ilona Klecha Członek komisji
Halina Pohl Członek komisji
Barbara Ścigała Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony sołectwa: Przemęt, Perkowo, Siekówko