PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Precinct address

City Address
gm. Brzeszcze Szkoła Podstawowa w Skidziniu

Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Commission members

Given name and family name Role
Agnieszka Moś Commission chair
Anna Krauzowicz Commission vicechair
Karol Gawełek Commission member
Mateusz Madejczyk Commission member
Krystyna Matusiak Commission member
Andrzej Papierz Commission member
Jolanta Katarzyna Smolarek Commission member
Józefa Szyszka Commission member

Precinct boundaries

Go to top Wilczkowie-ulice: Kolonia, Łąkowa, Młynarska, Oświęcimska, Podlaska, Rączki, Starowiejska, Zagrodowa