PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 59 - Precinct address

City Address
m. Chorzów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10

Obwodowa komisja wyborcza numer 59 - Commission members

Given name and family name Role
Grzegorz Krakowiak Commission chair
Adam Słonina Commission vicechair
Anna Kowalska Commission member
Teresa Machura Commission member
Andrzej Michalik Commission member
Józef Szulc Commission member
Agata Woźniak Commission member

Precinct boundaries

Go to top Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny