PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Lesznowola Urząd Gminy w Lesznowoli, ul. G.R.N. 60

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Barbara Sułek Przewodniczący komisji
Beata Żakowiecka Zastępca przewodniczącego komisji
Barbara Bagnicka Członek komisji
Konrad Borowski Członek komisji
Paweł Boruciński Członek komisji
Bernard Korcz Członek komisji
Wioleta Kowalczyk Członek komisji
Teresa Piotrowska Członek komisji
Elżbieta Tulińska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Władysławów, Wilcza Góra, Jazgarzewszczyzna, Łoziska, Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Janczewice, Podolszyn, Nowa Wola